Αποστολή Βιογραφικού

Συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σε μορφή Word ή PDF.
Λόγω ασφάλειας δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί άλλοι τύποι αρχείων.

Η αποστολή φωτογραφίας είναι προαιρετική.

    Το όνομά σας (απαραίτητο)

    Το email σας (απαραίτητο)

    Φωτογραφία (μη απαραίτητο)

    Βιογραφικό (απαραίτητο) (επιτρεπόμενα είδη αρχείων: PDF, DOC, DOCX)