Προνηπιακό-Νηπιακό Τμήμα

Κατά την προσχολική ηλικία το παιδί μπορεί να δεχτεί πλούτο γνώσεων και παράλληλα να ξεκινήσει την ένταξη του στο κοινωνικό σύνολο, αρκεί να του δοθούν τα σωστά ερεθίσματα μέσα από κατάλληλο, για την ηλικία του, εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Η παροχή αγωγής είναι σπουδαία επειδή το παιδί βρίσκεται στη ηλικία κατά την οποία διαμορφώνεται η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας του.

Μέσα στον χώρο της προσχολικής αγωγής, το παιδί θα μάθει την αυτοπειθαρχία, τον αλληλοσεβασμό, την φιλαλληλία, την αυτοσυγκράτηση, την ευγένεια, την αξιοπρέπεια, θ' αποκτήσει κοινωνική συμπεριφορά, θα νοιώσει την χαρά της φιλίας, θα μάθει να υπερασπίζεται τον εαυτό του και να περιφρουρεί τα δικαιώματα του, σεβόμενο συγχρόνως, τις υποχρεώσεις του. θα γίνει συναισθηματικά αυτάρκεις, θα μάθει να αναπτύσσει πρωτοβουλίες, θα γίνει ανεξάρτητο και με αυτόνομη προσωπικότητα.

Στόχος μας είναι να καταφέρει το παιδί να γίνει δέκτης και πομπός όλων των μηνυμάτων και των ερεθισμάτων που δέχεται, για την καλύτερη και σωστότερη κοινωνικο-συναισθηματική, ψυχολογική, νοητική και ψυχοκινητική του ανάπτυξη και περιλαμβάνει τα εξής:

Α) Για την ψυχοκινητική του ανάπτυξη το παιδί γνωρίζει το σώμα του, μαθαίνει να το χρησιμοποιεί και να ελέγχει την κίνηση του, μαθαίνει, έπίσης, την αμφιπλευρικότητα και να έχει αντίληψη του χώρου του χρόνου και του ρυθμού με διάφορα ομαδικά παιχνίδια. Με κατάλληλες για την ηλικία του σωματικές ασκήσεις, με κινητικό παιχνίδι, με ομαδικά και ατομικά αθλητικά παιχνίδια και συνεχή ιατρική παρακολούθηση, υποστηρίζεται η σωματική ανάπτυξη του παιδιού.

Β) Για την κοινωνικο-συναισθηματική του ανάπτυξη το παιδί γνωρίζει και έχει επαφή με άλλους, μαθαίνει να δημιουργεί σταθερές σχέσεις, αποκτά την αίσθηση της ευθύνης και αναπτύσει την αυτοπεποίθηση του, την αυτοσυγκράτηση και την ανεξαρτησία του. Μαθαίνει να είναι κοινωνικό, να έχει ευγένεια και να επιλύει ειρηνικά τις διαφορές του. Παράλληλα δημιουργείται ευασθησία για την προστασία του περιβάλλοντος και με διάφορες εκδηλώσεις και παιχνίδια μαθαίνει να αγαπάει και να σέβεται την φύση και τα ζώα.

Γ) Για την αισθητική του ανάπτυξη το παιδί μαθαίνει να έχει προσωπικό γούστο αλλά, κυρίως, ενθαρρύνεται να είναι, το ίδιο δημιουργικό αλλά και να εκτιμά την ομορφιά της φύσης και των πραγμάτων. Μια σειρά από αισθητικές και δημιουργικές ασχολίες παρέχονται στο παιδί όπως ζωγραφική, πλαστική, πηλός, κολάζ, κατασκευές, τύπωμα, χορός, θεατρικό παιχνίδι, παντομίμα, δραματοποίηση, κουκλοθέατρο και θέατρο σκιών.

Δ) Για την νοητική του ανάπτυξη το παιδί ενθαρρύνεται να μαθαίνει, να έχει περιέργεια για πράγματα που δεν γνωρίζει, να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα για να εξηγεί τι θέλει. Με διάφορες ασκήσεις μαθαίνει να καταλαβαίνει τις ομοιότητες και τις διαφορές , να διακρίνει χρώματα, σχήματα, μεγέθη, μορφές, το βάρος και την σύσταση της ύλης. Επίσης, προσφέρονται στο παιδί τα σωστά ερεθίσματα έτσι ώστε να χρησιμοποιεί σωστά και να οξύνει τις αισθήσεις του.

Comments are closed.