Αγαπητοί γονείς,

διανύουμε μια περίοδο πρωτόγνωρη, αμφίβολη και αβέβαιη ως προς το εύρος των συνεπειών που θα επιφέρει η πανδημία και το χρόνο που θα διαρκέσει.

Σ’ αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, για όλους μας, πιστοί στις αρχές μας για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και σταθμίζοντας όλα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας, επιλέξαμε να μην εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα που μας δίνουν οι νέες ρυθμίσεις και να μην απαιτήσουμε δίδακτρα για μία τέτοιου είδους διδασκαλία. Το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου διαφέρει από αυτό των άλλων βαθμίδων. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα βιβλία και συγκεκριμένη ύλη, δεν διδάσκουμε όλοι οι νηπιαγωγοί το ίδιο, αλλά ο κάθε εκπαιδευτικός θέτει τους δικούς του σκοπούς και στόχους και διαμορφώνει το κατάλληλο περιβάλλον μέσα στο οποίο το ΙΔΙΟ το παιδί θα δημιουργήσει τα δικά του ερωτήματα και στη συνέχεια θα βρει τρόπο να τα απαντήσει. Έτσι θα καλλιεργήσει τις δεξιότητές του, θα μάθει να αλληλεπιδρά με τους συνομηλίκους και να διαχειρίζεται την επιτυχία, αλλά και την αποτυχία του. Θεωρούμε ότι όλα αυτά δεν επιτυγχάνονται σε ικανοποιητικό βαθμό μπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή, πόσο μάλλον όταν ο δέκτης – τα παιδιά μας – δεν είναι εξοικειωμένος με τη χρήση του.

Παρ’ όλ’ αυτά, εφαρμόζουμε ήδη μία προσπάθεια επαφής, μέσω και της δικής σας βοήθειας, ώστε τα παιδιά να διατηρήσουν την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και με την δασκάλα τους. Επιπροσθέτως, ο τρόπος που την εφαρμόσαμε θεωρούμε ότι είναι μία καλή ευκαιρία για την εξοικείωση των παιδιών με τα ηλεκτρονικά μέσα, και σας προτρέπουμε να ενθαρρύνετε τα παιδιά προς αυτή την κατεύθυνση.

Κλείνοντας, σας ευχόμαστε Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!
Να παραμείνετε υγιείς και δυνατοί, εσείς και οι οικογένειές σας, μέχρι να ξανανταμώσουμε από κοντά στο σχολείο μας!

Comments are closed.