Βρεφικό Τμήμα

Το βρεφικό τμήμα φιλοξενεί παιδιά ηλικίας από 18 μηνών. Σεβόμενοι τον ατομικό ρυθμό ανάπτυξης του κάθε παιδιού και τηρώντας σταθερό το ημερήσιο πρόγραμμα με τις ώρες φροντίδας και τις παιδαγωγικές δραστηριότητες κάνουμε τα βρέφη, στην τόσο ευαίσθητη και τρυφερή ηλικία που βρίσκονται, να νιώσουν οικεία και ασφαλή στον ξένο χώρο που έρχονται.

Κύριο μέλημα μας πέρα από την ασφάλεια και την ατομική φροντίδα των βρεφών είναι να τους παρέχουμε ποικίλα ερεθίσματα και κατάλληλα για αυτά υλικά που θα τους οδηγήσουν σε διάφορες γνώσεις. Μέσω μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων (γνωριμία με μουσικά όργανα), ζωγραφική με ποικιλία υλικά και τεχνικές, αισθητηριακά παιχνίδια, παιχνίδι με ζυμάρι, αφήγηση ιστοριών, συμβολικό παιχνίδι κ.α. στόχο έχουμε να εντάξουμε τα βρέφη μας σε μια ομάδα, την πρώτη κοινωνική ομάδα μετά την οικογένειά τους και να τα προετοιμάσουμε για τα μεγαλύτερα τμήματα.

Comments are closed.